FrontLab
O olju

Kurilno olje spada med fosilna goriva, ki ga pridobivamo iz surove nafte. Namenjejo je ogrevanju. Predpisane lastnosti kurilnega olja za Slovenijo so določene s standardom SIST 1011.

Pomembnejše lastnosti kurilnega olja :

  • Kurilnost je količina toplote, ki se sprosti pri zgorevanju kurilnega olja.
  • Vsebnost žvepla: žveplo je povezano s količino naravno vezanega žvepla v kurilnem olju.
  • Temperatura tečenja nam pove, do katere temperature je gorivo še tekoče.
Tabela s predpisanimi vrednostmi

Lastnost Merska Enota SI Vrednost
Kurilnost MJ/kg >= 42,6
Vsebnost žvepla % m/m <= 0,20
Temperatura tečenja oC <= 9

Z nižjimi vrednostmi žvepla in ostalih primesi se zmanjšuje onesnaževanje okolja. Ne smemo pa pozabiti, da tudi pri idealnem kurilnem olju brez primesi, ki ga nihče v Sloveniji in Evropi ne prodaja ali proizvaja, še vedno onesnažujemo okolje s CO2. CO2 pa je povzročitelj tople grede.

Da bi resnično minimalno onesnaževali okolje, lahko poskrbite tudi sami z:

  • dobro toplotno izolacijo
  • rednim kontroliranjem gorilnika in peči
  • z zmerno temperaturo v vašem stanovanju.
  • kontroliranim prezračevanjem

 Kurilno olje

 
 
 
 
 
 
  Almir d.o.o, Iztoka Gaberca 5, 9241 Veržej Naročila: 02/585-19-50